• Non expansive fire retardant coating for outdoor steel structure

    Veshje jo e shtrirë e rezistencës ndaj zjarrit për strukturën e çelikut në natyrë

    Zbatimi: Të tilla si hapësira ajrore, nafta, industria kimike, energjia elektrike, metalurgjia, mbrojtja kombëtare, industria e lehtë dhe tekstile dhe ndërtesa të tjera në natyrë mbajnë mbrojtjen nga zjarri të pjesëve të rënda strukturore të çelikut dhe janë veçanërisht të përshtatshme për disa projekte të strukturës së çelikut kimikate hidrokarbure (të tilla si nafta, tretësi, etj.), të tilla si inxhinieria petrokimike, garazhi, platforma e shpimit të naftës, korniza e mbështetjes së objektit të magazinimit të naftës.